Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdes i Øster Hurup Multihus, Langerimsvej 7, Øster Hurup – Onsdag den 13.marts kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetæller(e).
 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
 5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. Se årsregnskab
 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. Se driftsbudget Se Lividitetsbudget
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 8. Valg af forperson. Niels Juul Nielsen ønsker ikke genvalg
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Niels Juul Nielsen (Erhvervsgruppen) og Elsa Kallestrup (Foreningsgruppen) ønsker ikke genvalg
 10. Godkendelse af opdaterede vedtægter. Se vedtægtsforslag
 11. Valg af godkendt revisor.
 12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der oplæg om to LAG-støttede projekter:

 • ”Businesspark Øst” / Skelund kontorfællesskab v/ Mathias Knudsen
 • ”Den Gode Søvn” i Øster Hurup (lokalt mini-hotel) v/ Jørgen Kaare Jensen

Der serveres kaffe og brød

Vi glæder os til at se dig 🙂

Skip to content