Tilskud

Sådan søger du støtte

Ansøgning

LAG Himmerland støtter projekter i landdistrikterne med midler fra EUs landdistriktsprogram – i alt ca.. 2,5 mio. kr. om året.  

LAG Himmerland dækker Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Al ansøgning til LAG-midlerne foregår online.

Læs i denne vejledning, hvad du kan søge støtte til. 

Derefter opretter du dig som  ansøger i dette link

Der er mange krav og forpligtelser ift. projekter støttet med EU/LAG-midler.
Derfor: kontakt koordinator i god tid inden ansøgning.

Få samtidig afklaret, om dit projekt ligger inden for rammerne – og hvad du kan søge støtte til. 

Det er en rigtig god ide, at læse vejledningen for LAG-ansøgninger inden du ringer til koordinator.

Find vejledningen til LAG-ansøgning i dette link: VEJLEDNING

Kriterier til indstilling til støtte:

Alle ansøgninger vurderes ud fra disse kriterier:

 • Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen.
 • Projektbeskrivelse
 • Er projektet fuldt oplyst?
 • Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
 • Lokal forankring og samarbejde
 • Nyhedsværdi og innovation
 • Projektets levedygtighed
 • Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)
 • Projektets effekt
 • Bæredygtighed

Se her det score-skema, som  bestyrelsen benytter i vurderingen af din ansøgning.
Hvert projekt scores med en karakter på mellem 1 og 5 i hvert kriterium.
Den krævede minimumscore er 23 og højeste score er 50.

Bestyrelsen vurderer projekterne individuelt og i forhold til hinanden i hver indstillingsrunde for at kunne afgøre, hvilke der har det højeste antal point og dermed bedst lever op til målene i strategien.

Det er et krav, at et projekt opnår minimumscoren i alle kriterier for at blive indstillet til tilsagn, men der er ikke garanti for indstilling, selv om projektet opnår minimumscoren. Indstilling afhænger af den samlede score – jo højere, jo bedre chance for indstilling. 

Det kan ikke forventes at ansøgere får indstilling til det ansøgte beløb, da LAG Himmerland til alle ansøgningsrunder får flere projekt ind, end der er støtte midler til.
Ansøgte beløb rundes ved indstilling ned til nærmeste 1000 kr.

Et projekt, der har fået afslag i én ansøgningsrunde, men lever op til kriterierne i LAG-ordningen, kan godt søge igen ved en senere runde.

Udbetaling

Alt udbetalingsmaterialet kommer til at ligge online i løbet af 2024.

Projektændringer

Som udgangspunkt skal du følge det tilsagn, du har fået af ministeriet, til punkt og prikke.

Derfor er det meget vigtigt, at du nærlæser tilsagnet – dvs. alle siderne – inden du går i gang med dit projekt.

Vær især opmærksom på: 

 • Projektets godkendte budget 
 • Projektets periode
 • Hvem der står som projektholder / tilsagnshaver (som skal være den samme, der står som som modtager på alle fakturaer i projektet) 


Hvis der er noget i tilsagnet, du undrer dig over, skal du kontakte koordinator og få sparring.  

Skulle der indtræffe begivenheder i projektperioden, som betyder, at du må ændre i projektets indhold eller budget – så er det også muligt. Det er vigtigt, at du også da kontakter koordinator i god tid inden ændringen gennemføres. 

Kontakt koordinator

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at søge LAG-støtte til dit projekt, så kontakt os endelig på mobil, e-mail eller i formularen her på siden.

Skip to content