Strategi

LAG-strategi for perioden 2022 - 2027

Job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Iværksætteri og udvikling af små virksomheder

Mål: Udvikle nye og styrke eksisterende virksomheder inden for turisme, lokal fødevareproduktion, grøn omstilling og følgeerhverv til disse med fokus på bærdygtige løsninger.

Mål: Udvikle bæredygtige netværk og erhvervsfællesskaber med fokus på videndeling og samarbejde.

Videnserhverv

Mål: Vækst i iværksætteri og små virksomheder med fokus på udvikling af nye produkter og nye markeder.

Mål: Flere erhvervsmiljøer og netværk med fokus på videndeling og diversitet.

Oplevelser og turisme

Mål: Nye virksomheder og produkter af høj kvalitet inden for ex outdoor/friluftsturisme, anden turisme – herunder erhvervsturisme.

Mål: Mere bæredygtige erhvervsmiljøer, øget fokus på samarbejde og videndeling mellem aktører om nye produkter, målgrupper og markedsføring.

Forbedring af ramme-/levevilkår

Naturoplevelser

Forbedre adgangen til og opholdsmuligheder i naturen.

Mål: Øge synligheden af og kendskabet til områdets naturperler og særlige miljø- og klimaprojekter.

Mål: Nye former for friluftsliv / friluftsaktiviteter.

Mødesteder, der styrker lokale fællesskaber og netværk

Mål: Udvide og udvikle funktionaliteten af eksisterende mødesteder.

Mål: Nye multifunktionelle mødesteder.

Stærke lokalsamfund med kompetente aktører

Mål: Kompetenceløft til foreninger og ildsjæle.

Skip to content